Var: Festivalen är på Urban 13 i Köpenhamn, Bispeengen 20, 2000 Frederiksberg
Tider: Fredag 21 april 14.00-21.30 lördag 22 april 13.00-21.30

Gratis resa erbjuds via bussar:
Från Stockholm: 20 april kl 12.00
Från Göteborg: 20 april kl 16.00
Från Malmö: 21 april kl 12.00

För hemresa avgår alla bussar från Köpenhamn 23 april kl 12.00
Stockholmsbussen är tillbaka runt kl 20.30-21.00 Läs mer om hur du reser och om resebidraget här!

Vi erbjuder 10% rabatterat boende för festivalbesökare på Urban Camper Hostel & Bar vid användning av koden NORD2023

OM FESTIVALEN

Ungdommens Folkemøde NORD är en ny demokratifestival, där ungdomar genom workshops, kreativa uttryck och dialog delar erfarenheter och inspiration från hela norden. Under två dagar kommer vi tillsammans med beslutsfattare, organisationer och aktivister att ta oss an några av Nordens demokratiska utmaningar. På kvällarna öppnas scenområdet upp för livemusik och bokade artister från vår lineup. 

Arbetar du med ungdomar 18-25 år? Är ni en ungdomsorganisation?
Åk då som grupp till Nordens första demokratifestival för unga!

LINEUP

Stay tuned for…

  • Dansa på konserter med artister från Norden.
  • Smaka på mat och dryck från Nordens alla hörn!
  • Upplev nordisk kultur och lär dig mer om våra grannar!
  • Diskutera demokrati och samhällsfrågor med ungdomar och organisationer från hela Norden.
  • Utbyt erfarenheter och inspiration och agera tillsammans!
  • Sätt ribban för nordens första demokratifestival!

 

Kontakta oss om festivalen

Vill du delta i festivalen och har funderingar? Är ni en organisation som vill åka med era medlemmar? Hör av er till oss direkt till projektkoordinator Maria Nyström på maria@sverigesungdomsrad.se

Våra värderingar

Med Ungdommens Folkemøde NORD vill vi skapa ett inkluderande och demokratiskt utrymme för ungdomar boende i norden att mötas och utforska framtidens demokrati och kultur i vår region. För att se till att denna vision blir verklighet har vi satt ihop en uppsättning värderingar som vi, organisationer och besökare kan leva efter när vi deltar i festivalen. Våra demokratiska värderingar är: Respekt, Social integration, Öppenhet, Lika deltagande, och Samarbete över gränserna. 

Ungdommens Folkemøde NORD drivs av den danska organisationen Ungdomsbureauet i samverkan med Sveriges ungdomsråd, Finlands ungdomsfullmäktigen, norska Voksenåsen och grönländska organisationen KRK INUA med stöd av A.P. Møller Fonden, och Nordiska ministerrådet.

Se projektets ordinarie hemsida!