Bli delaktig i festivalen!

I vår kommer en ny demokratifestival att se världen för första gången när Ungdommens Folkemøde NORD (Nordic Youth Democracy Festival) tar fart i Köpenhamn. Den 21-22 april 2023 skapar vi plats för oss ​​unga mellan 18-25 år och organisationer från hela Norden att mötas under festivalen. Är ni en organisation  eller företag som vill boka ett tält och vara en del av innehållet, eller vill ni ta med era ungdomar till festivalen?

Om festivalen

Ungdommens Folkemøde NORD är en demokratifestival, där ungdomar genom workshops, kreativa uttryck och dialog delar erfarenheter och inspiration från hela norden. Under två dagar kommer vi tillsammans med beslutsfattare, organisationer och aktivister att ta oss an några av Nordens demokratiska utmaningar. Genom att dela drömmar, erfarenheter och idéer med beslutsfattare, organisationer och aktivister över nationsgränserna vill vi ge plats åt nordiska ungdomars perspektiv och kreativitet för att skapa den starkaste demokratiska generationen i Nordens historia. 

Som företag eller organisation kan ni bli en del av programmet genom att boka en av våra inovativa contaniers och hålla aktiviteter i. Nedan kan ni läsa allt ni kan behöva veta för att vara en del av festivalen!

5 skäl till att delta

  1. Nätverksmöjligheter – Ni kommer att lära känna organisationer och människor från de andra nordiska länderna. Vem vet, kanske hittar ni en ny partnerorganisation att samarbeta med!
  2. Möt och engagera nordisk ungdom – Ni får den unika möjligheten att träffa och involvera ungdomar från alla de nordiska länderna. Föreställ er vilka perspektiv ni kan få på ert arbete!
  3. Inspiration och erfarenhetsutbyte – Ni kommer att få dela erfarenheter och inspiration med nordiska organisationer som arbetar inom ert område. Det finns inga gränser för vilka typer av framtida kampanjer och åtgärder ni kan hitta på för att förändra världen vi lever i!
  4. Kunskap om nordisk kultur – Ni får uppleva kultur, musik och konst från de nordiska länderna, vilket ger er verktyg och insikt om våra nordiska grannar.
  5. Markera – Ni kommer att få sätta er prägel på världens första nordiska demokratifestival för unga samtidigt som ni bidrar till en starkare nordisk gemenskap och ett starkare demokratiskt självförtroende hos Nordiska ungdomar.

Våra värderingar

Med Ungdommens Folkemøde NORD vill vi skapa ett inkluderande och demokratiskt utrymme för ungdomar boende i norden att mötas och utforska framtidens demokrati och kultur i vår region. För att se till att denna vision blir verklighet har vi satt ihop en uppsättning värderingar som vi, organisationer och besökare kan leva efter när vi deltar i festivalen. Våra demokratiska värderingar är: Respekt, Social integration, Öppenhet, Lika deltagande, och Samarbete över gränserna. 

Ungdommens Folkemøde NORD drivs av den danska organisationen Ungdomsbureauet i samverkan med Sveriges ungdomsråd, Finlands ungdomsfullmäktigen, norska Voksenåsen och grönländska organisationen KRK INUA med stöd av A.P. Møller Fonden, och Nordiska ministerrådet.

Se projektets ordinarie hemsida!