Styrelse & styrdokument

Sveriges ungdomsråds styrelse består av ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande samt sex ledamöter. Vem som helst kan kandidera till styrelsen, men de flesta är eller har på ett eller annat sätt själva varit aktiva i ett ungdomsråd. Styrelsen arbetar strategiskt med att leda och utveckla organisationen framåt.

Oruba Abu-hammam

Styrelseordförande

Kontaktperson för styrelsen

oruba@sverigesungdomsrad.se

Sigge Eriksson

Vice ordförande

sigge@sverigesungdomsrad.se

Ellinor Gånvall

Styrelseledamot

ellinor@sverigesungdomsrad.se

Ahmed Afgou

Styrelseledamot

ahmed@sverigesungdomsrad.se

Ellen Åberg

Styrelseledamot

ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se

Styrdokument

Dessa dokument reglerar vilka vi är, vad vi tycker, vad vår vision är, och hur vi ska komma dit.

Verksamhetsplaner

Planerna visar vad vi gjort och vad vi tänkt göra de närmsta åren.

Stadgar

Här hittar du alla viktiga överenskommelser om Sveriges ungdomsråd som förening.