Starta ungdomsråd!

En processledning för kommuner kring hur en arbetar med ungdomsråd och hur en uppstarts-process går till. Vi kollar på förutsättningar, möjligheter och tar tillsammans med er fram en plan för hur ni kan lägga upp arbetet. I denna utbildning får ni allt ifrån mängder med inspiration från hur ungdomsråd arbetar över hela Sverige – och hur andra kommuner arbetar med ungdomsråd.

Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till främst tjänstepersoner och er som arbetar med unga.

Antal deltagare 

För denna typen av processledning är en mindre grupp på 2-3 personer lämplig då det är dessa som förväntas ta arbetet vidare under processen.

Bokning

Kontakta vår verksamhetschef John Liljegren för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: john@sverigesungdomsrad.se

Tel: 073-073 31 53

Moment i utbildningen 
  • Barnkonventionen
  • 2 träffar, en är utbildningen med kommunen, en är uppstartsmöte för ungdomsrådet
  • Inspiration kring hur andra kommuner arbetar med ungdomsråd
  • Lokala mål för ungdomspolitiken
  • Kommunikation med unga som målgrupp
  • Ungdomsråd som navet i barn och ungdomspolitiken
  • Ta fram en handlingsplan