Varför #rösträtt16?

Så länge ungdomar inte har rösträtt kommer deras åsikter åsidosättas till fördel för de medborgare som kan rösta i valen. Om Sveriges demokrati ska vara en varaktig, kraftig och effektiv demokrati som fattar bästa möjliga beslut för hela befolkningen är detta ett problem. Inte bara minskar ungdomsgruppens tilltro till demokratin när de inte är tillräckligt representerade, besluten blir också av sämre kvalité då de viktiga perspektiv och erfarenheter som ungdomar bär på försvinner.

Sveriges ungdomsråd menar att Sveriges politiker behöver inse att ungdomar både är kompetenta nog för att rösta, och bli valda till förtroendeposter samt att ungdomar åsikter och perspektiv behövs för att fatta bra, långsiktiga, hållbara och demokratiskt legitima beslut. Att ungdomar från 16 år ska vara valbara till kommunen, regionen och riksdagen ser Sveriges Ungdomsråd som en självklarhet.

”Vår demokrati bygger på att politiska beslut ska spegla folkets vilja. Därför är det en demokratisk motgång att många av unga medborgare i Sveriges kommuner känner sig osynliga och inte involveras i beslut som berör dem.”

Nina Adolfsson, Ordförande