Kongressen är Sveriges ungdomsråds årsmöte

Alla medlemsungdomsråd som har skickat in medlemsrapportering för föregående år är välkomna dit för att bestämma vad Sveriges ungdomsråd ska fokusera på under kommande år, och för att bestämma vilka som ska utgöra organisationens styrelse. Det är självklart gratis att anmäla sig till våra träffar.

Men hur går det till?

Varje ungdomsråd kan närvara på kongressen med 1 ombud (den personen som röstar från ert ungdomsråd) och 1 ersättare (en till person som kan rösta om det behövs). Ni kan också ha 1 observatör för att kunna lyssna på allt som händer och vara med, men inte röstar för ungdomsrådet. Under kongressen för ni ert ungdomsråds talan och verkar för att era lokala intressen får gehör i hela Sveriges ungdomsråd som samarbetsorganisation. Ni kan även skicka kandidater, alltså personer som kandiderar till förtroendeuppdrag. Ert ungdomsråd kan alltså skicka tre personer totalt till kongressen.

Praktiskt
Denna kongress kommer ske på plats fysiskt i Västervik i ett samarbete med Västerviks ungdomsråd och Västerviks kommun. Sveriges ungdomsråd står för kost och logi. Resa bokar ert ungdomsråd, om ni har en samordnare, prata med denna för stöd. Är ert ungdomsråd i behov av extra stöd för att kunna delta? Ansök då om medel ur resefonden.

Anmälan stänger den 5/3, och veckan efter skickas ett infobrev ut till den mailadressen som en angett i anmälningsformuläret. I infobrevet hittas all information som kan tänkas behövas inför deltagandet. Fyll i din anmälan noggrant och kontakta oss vid funderingar.

 

Kontaktpersoner

Har du frågor om kongressen? Det mesta kan du hitta på denna sidan och i anmälningsformuläret. Veckan innan kongressen skickar vi ut ett infobrev med kompletterande information. Hör gärna av dig till oss vid fler funderingar.

Ingrid Jersblad, Styrelseledamot samt kongressens projektledare och kontaktperson för medlemmar
ingrid.jersblad@sverigesungdomsrad.se

Tekla W Björkum, Vice ordförande samt kongressens andra projektledare

Ellen Åberg, Styrelsens ordförande och svarar på frågor om kongresshandlingar.
ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se

Motioner och motionssvar från styrelsen

Motioner är förslag som en eller flera medlemsungdomsråd tillsammans har skickat in till kongressen. De som skickat in motionen kallas för motionärer.

Motioner kan handla om styrdokument såsom:
• Stadgarna
• Visionsprogrammet
• Organisatoriska strategin
• Politiska programmet

Motioner kan också handla om vad Sveriges Ungdomsråd ska göra kommande året, eller ännu längre i framtiden. Det är även möjligt att ge styrelsen uppdrag att undersöka eller genomföra något som har med organisationen att göra.

Läs de Inkomna motionerna med tillhörande motionssvar från styrelsen!

 

Valberedningens förslag

Sveriges ungdomsråds valberedningen 22/23 har bestått av Adam Granquist, Sigge Eriksson och Ellinor Gånvall. Valberedningen har genomgått en utbildning om intersektionalitet enligt Sveriges ungdomsråds tillgänglighetsplan vid kickoffen för alla förtroendevalda. Valberedningen beslutade även att genomföra 7:st styrelse-intervjuer vid nuvarande mandatperiods halvtid för att analysera årets styrelse och förbereda inför årets valberedningsarbete.

Den 18 November öppnade valberedningen för att skicka in nomineringar/kandidera och den 3 Februari stängde nominerings-/kandideringsmöjligheten, stadgeenligt (4) fyra veckor innan kongressens öppnande, för ett totalt nomineringsfönster på 2,5 månader. Formulär för nomineringar och information från valberedningen har publicerats på Sveriges ungdomsråds hemsida. Information om denna möjlighet och var man kan finna informationen har spridits med jämna mellanrum på Sveriges ungdomsråds sociala medier, genom mejl till anslutna medlemsföreningar, samt på organisationens nationella träffar med ungdomsråden. 

Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag verksamhetsåret 2023/2024

Vakant post finns för att vara en del av valberedningen, men på kongressen i Västervik den 17-19 mars kan alla medlemmar lyfta sin kandidatur och söka alla förtroendeuppdrag på plats om medlemmarna så beslutar. Kontakta valberedningen för att inleda en dialog valberedning@sverigesungdomsrad.se

Missa ingen information! Gå gärna med i vår medlemsgrupp på facebook ”Sveriges ungdomsråds medlemmar” där massor av praktisk info kommer finnas. Håll gärna även utkik på vår instagram och facebook!

*Genom att anmäla er godkänner ni att Sveriges ungdomsråd behandlar era personuppgifter enligt GDPR