Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Sveriges ungdomsråd. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar!

För kontakt med kansliet:
info@sverigesungdomsrad.se

För ärenden gällande butiken:
butik@sverigesungdomsrad.se

Besök:
Nygränd 10
111 30 Stockholm

Organisationsnummer:
802415 – 0214

Bankgironummer:
5693-9390

Nygränd 10, Stockholm, Sverige

Jag vill ha kontaktuppgifter till:

KANSLIET

John Liljegren

Verksamhetschef

Verksamhetschefen arbetar med att driva verksamheten och att samordna organisationens olika delar. Personuppgiftsansvarig.

john@sverigesungdomsrad.se

STYRELSEN

Oruba Abu-hammam

Styrelseordförande

Kontaktperson för styrelsen

oruba@sverigesungdomsrad.se

Sigge Eriksson

Vice ordförande

sigge@sverigesungdomsrad.se

Ahmed Afgou

Styrelseledamot

ahmed@sverigesungdomsrad.se

Ellinor Gånvall

Styrelseledamot

ellinor@sverigesungdomsrad.se

Ellen Åberg

Styrelseledamot

ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se