Kommunpaketet

Kommunpaketet är ett utbildningkoncept som vänder sig till såväl politiker som tjänstepersoner. I paketet går vi igenom innehållet i den metodbok som vi släppte 2013 som ger konkreta exempel på hur kommuner kan utveckla sitt arbete för att ge fler unga möjlighet till reellt inflytande. Tillsammans får deltagarna möjlighet att fundera kring det ni gör idag och vilka tillvägagångssätt som skulle passa just er kommun för att förbättra medborgardialogen.

Utbildningen går att få i tre olika upplägg. Antingen som heldagsutbildning, halvdagsutbildning eller under ett 1,5 timmes-pass

Heldag

Utbildningen är upp till sex timmar lång. Under en sådan dag ger oss full möjlighet att anpassa dagen utefter era behov och önskemål. Dagen är en härlig blandning av föreläsning och interaktivitet. Efter dagen kommer deltagarna ha en tydlig bild på hur arbetet kan fortgå och vara fulla av inspiration och nya metoder.

Halvdag

Utbildningen är upp till 3,5 timmar lång. I detta upplägg har vi utrymme för interaktiva övningar och kan på djupet gå in på just era behov och utvecklingsområden. Dagen innefattar alltså både en föreläsningsdel och en workshopsdel där deltagarna utifrån sin egen roll och i grupp får börja planera hur arbetet med ungas inflytande kan utvecklas.

1,5-timmars

Passet innehåller en genomgång av metodbokens innehåll samt våra grundläggande tankar och förhållningssätt i arbetet med inflytande riktat mot unga. Passet avslutas med en mer interaktiv del där deltagarna enskilt och i grupp får kartlägga vad som görs idag och vad som kan förbättras.

Moment i utbildningen 
  • Skillnaden på ungas inflytande och ungas organisering 
  • Vikten av ungas rätt till inflytande 
  • Ungas rättigheter i lagar 
  • Barnkonventionen blir svensk lag
  • Att skapa samråd mellan vuxna som arbetar med unga och unga
  • Medverkan i kvalitetsarbete 
  • Informationsspridning till elever om pågående eller fattade beslut 
  • Praktiska övningar 
Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till främst politiker, tjänstepersoner och er som arbetar med unga.

Antal deltagare 

Detta anpassar vi oss till utifrån er situation

Bokning

Kontakta vår verksamhetschef John Liljegren för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: john@sverigesungdomsrad.se

Skräddarsydda utbildningar och framträdanden går också att önska. Vi medverkar gärna både som moderatorer, panelister, processledare och föreläsare i sammanhang där vår kompetens gör nytta.