Utbildning och workshops

Sveriges ungdomsråd erbjuder många olika utbildningar och föreläsningar till ungdomsråd men också till politiker, tjänstemän och andra intresserade. Våra utbildningar utgår ifrån vårt idéprogram och den erfarenhet vi har av ungas organisering och påverkansarbete.

Sveriges ungdomsråd arbetar på flera sätt med att stödja ungdomsrådens verksamhet. Vi samlar erfarenhet och kompetens som berör ungdomsrådsarbete och sprider det vidare. Förutom medhjälpare som reser runt till ungdomsråden för att hjälpa och stötta, finns vårt kansli till förfogande för att agera bollplank eller svara på frågor.

”Föreläsaren var väldigt kunnig och hade mycket kunskap att bemöta frågor och problematisering som uppkom. Utbildningen hade både normer, fakta och lyfte idéer hur andra gjort och organiserat ungdomsengagemang. Fokus på att hitta fram till ett steg 2, vilket vi behövde. Toppen!”
– Kommun som bokat oss

Utbildningar vi säljer

Utbildningar till våra medlemsavdelningar