Här får du kort information om våra ekonomiska bidrag.

Nystartad förening – sök extra pengar!

TIPS: Nu kan ni som är på gång att starta upp ett ungdomsråd som förening – och ni som funderar på att ändra er organisationsforum i ungdomsrådet till förening söka bidrag för startup hos vår samarbetspartner Non Silence Generation när ni är igång som förening!

Det är superlätt att söka, läs mer och ansök här: https://nonsilencegeneration.se/sok-foreningspengen/
(i ansökan nämner ni att ni är medlemmar i Sveriges ungdomsråd)

Är ert ungdomsråd inte en förening ännu? Sveriges ungdomsråd har lång erfarenhet av att stödja ungdomsråd i hur dem kan organiseras och struktureras, vi hjälper gärna till på vägen så kan vi söka ert bidrag för startup tillsammans!

Resefonden

Resefonden delas ut inför varje Svung-arrangemang, och ansökningarna för medel från fonden ska vara oss tillhanda senast 3 veckor innan evenemanget. Från och med april 2014 går det till så att vi bokar resor åt de som får bidrag från resefonden godkänt, detta för att underlätta administration och för att komma undan så billigt som möjligt.

De kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna söka och få pengar från Resefonden är:

  • Att eventet en vill åka på ska vara arrangerat av Sveriges Ungdomsråd
  • Att ungdomsrådet inte själva har möjlighet att finansiera resan och därför behöver stöd

Om de två kraven är uppfyllda kan Resefonden helt eller delvis sponsra resor och deltagande. Hur mycket pengar en får beror på lite olika saker – bl.a. hur många som söker bidrag till ett visst tillfälle och vilka förutsättningar man har i sin egen förening att betala resor. Det finns inget maxbelopp på hur mycket en kan få ut för varje ungdomsråd, men rör det sig om stora summor, över 2000kr, krävs en bra motivering.

Viktigt att komma ihåg är att utdelning från Resefonden sker rullande och vid behov – Sveriges ungdomsråd har rätt att besluta om summa och hur mycket sponsring varje ungdomsråd får. Man kan t.ex. inte räkna med att få skicka flera personer alltid, utan kan få lov att välja ut vilka som får delta utifrån behov, intressen och andra faktorer som känns viktiga för er. Sveriges ungdomsråd betalar främst ut till ungdomsråd som ej tidigare fått bidrag från fonden.

Verksamhetsfonden

Ett ungdomsråd kan söka pengar både för att stärka rådet internt, och för extern verksamhet. Ett ungdomsråd kan söka för fler projekt eller saker under samma ansökningsperiod. Alla ansökningar kommer att behandlas när sista ansökningsdag passerat. Vi kommer att prioritera att bevilja de ansökningar som uppfyller dessa två kriterier:

  • Att projektet är demokrati-, mångfaldsfrämjande eller på annat sätt främjar inkluderande strukturer
  • Att projektet är riktat till många eller alla ungdomar i en kommun

Intern verksamhet: Detta kan till exempel vara förvaringsmöbler för alla papper och böcker eller en dator. Alltså sådant som gör att arbetet i ungdomsrådet internt blir lättare

Extern verksamhet: Detta kan exempelvis vara ett musikarrangemang eller en föreläsningsturné på skolorna i er stad, en antirasistisk kampanj eller en politikerdebatt.

Deadline 1 är den 28 februari för verksamhet fram till och med den 30 juni samma år.

Deadline 2  är den 30 juni för verksamhet fram till och med den 31 december samma år.