SVERIGES UNGDOMSRÅD I AMEDALEN!

20 årsjubileum i Almedalen!

Året var 2003 då ett gäng ungdomar samlades i en lägenhet i för att prata om hur de på riksnivå skulle kunna öka unga människors inflytande i politiken och ge dem bättre verktyg för att kunna organisera sig.

Svaret blev Sveriges ungdomsråd, den nationella organisationen som samlar ungdomsråd, utbildar och stärker ungdomars inflytande och makt. Startade av ungdomar, styrs av ungdomar i lokala ungdomsråd, skapar verksamhet för ungdomar, av ungdomar. Vi är ungas inflytande och makt – hela vägen!

Vi firar vårt jubileum hela året i organisationen, men i sommar vill vi även fira med fler under vår vistelse i Visby under Almedalsveckan. Ta del av våra programpunkter nedan och möt oss i Almedalen!

När ska unga personer på allvar släppas in i maktens rum och korridorer?

Tisdag 27 juni 2023 kl 14.00-14.30 – Sveriges ungdomsråd & Nätverket Stoppa Youthwashing

När unga personer släpps in i beslutsfattande, handlar det alltför ofta om youthwashing, dvs att det skapar bra PR snarare än att det finns ett genuint intresse av att ta unga på allvar och genomföra ungas förslag.

Yusuf Muhawech, WWF Sweden Youth
Ellen Åberg, ordförande, Sveriges Ungdomsråd
Anna Herdenstam, programledare, Expressen

Seminarium: Hur skapar vi en gemensam spelplan för
samhällsfrågor mellan generationer och stoppar youthwashing?

Tisdag 27 juni 2023 kl 17.00-19.00 – Sveriges ungdomsråd & Nätverket Stoppa Youthwashing

Intresset för samhällsutveckling är fortsatt högt hos unga vars engagemang tar sig nya uttryck i fler frågor än tidigare. Samtidigt upplever unga att deras möjlighet att påverka samhället minskat över tid, trots det höga intresset. Dags för unga och vuxna ledare att samtala på nya meningsfulla sätt!

Moderatorer:
Dina Alami, Utbildningskoordinator Sveriges ungdomsråd
Yusuf Muhawech, WWF Sweden Youth

 

Seminarium: Döva öron eller dörröppnare –
hur vill unga att deras perspektiv tas emot?

Onsdag 28 juni 2023 10.00-10.45 – Sveriges ungdomsråd & Fair Action

Hur, när och varför engagerar sig unga i demokratin? Vilket stöd och vilka möjligheter till inflytande behöver de från makthavare? Engagerade ungdomsråd blir nekade stöd av kommunen, ungdomar som höjer sina röster och kräver en hållbar framtid på Instagram tystas.

Moderatorer:
Jonatan Widmark, Styrelseledamot Sveriges ungdomsråd
Maria Sjödin, WWF Sweden Youth

Seminarium: Ungdomsråd – navet för ungas inflytande!

Onsdag 28 juni 2023 kl 17.45-18.45 – Sveriges ungdomsråd

Ungas intresse för politik har ökat de senaste 15 åren, samtidigt ser vi att unga fortsatt är underrepresenterade i politiska sammanhang och demokratiska processer, trots att vi vet att unga vill påverka på samma sätt och i samma frågor som vuxna. Varför ser det ut så? Vad kan vi göra åt det?

Moderatorer:
Ellen Åberg, ordförande Sveriges ungdomsråd
Tekla W Björkum, vice ordförande Sveriges ungdomsråd

På plats i Almedalen är Sveriges ungdomsråd en delegation av medlemmar från lokala ungdomsråd, förtroendevalda och kansli. Vill ni prata mer med oss om ungdomsråd, inflytande, organisering och makt i Almedalen?

Kontakta Ellen Åberg, ordförande
ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se